Generalforsamling 21. marts 2024

KLIK HER for at tilmelde dig spisning til generalforsamlingen, der afholdes 21. marts 2024 kl 19:00 i A/B IF’s klubhus på Vranumvej 10. Man må selvfølgelig godt deltage i generalforsamlingen uden at spise med.


Hent indbydelse som PDF, eller læs den herunder:


Almind Kirkeby Vandværk

Dagsorden til ordinær generalforsamling den 21. marts 2024 kl. 19.00

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning for 2023

Bestyrelsen indstiller til godkendelse

3. Det reviderede regnskab for 2023 forelægges til godkendelse

Bestyrelsen indstiller til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

Bestyrelsen indstiller til godkendelse

5. Fastsættelse af bestyrelses honorer for 2024

Bestyrelsen indstiller til uændrede honorarer

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

Nicolai Maretti blev valgt i 2022 og er derfor på valg (modtager genvalg)

Allan Pedersen blev valgt i 2022 og er derfor på valg (modtager genvalg)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

            På valg er:

Thomas Bitsch (modtager genvalg)

Niels Lindgaard (modtager genvalg)

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Bestyrelsen indstiller Beierholm som revisor fremadrettet

9. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen indstiller til, at §7 i vedtægterne ændres, så punkt 8 i dagsordenen udgår fremadrettet, da der ikke længere er grundlag for at have interne revisorer og revisorsuppleanter.

10. Eventuelt