Ledningsbrud 29/1/23

Søndag d 29/1 – 2023 mens det meste af Danmark sad og nød de danske håndbold herre vinde VM guld for 3 gang forsvandt vandtrykket i Almind og opland. Vi kunne konstater at vi pumpede 36.000 liter vand ud i timen uden at kunne opretholde trykket ud til forbrugerne. Vi fik hurtig lokaliseret hvor der stod vand op af jorden og fik koblet rundt så størstedelen af vores forsyningsområde havde vand igen. Vi var så heldige at vores lokale entreprenør Niels Lindgård kunne hjælpe med at få gravet ned til rørsprængningen, men vi kunne desværre ikke få fremtryllet nogle reservedele midt nat. Derfor var der desværre nogle husstande der måtte undvære vand indtil mandag over middag. Det er beklageligt, men desværre ikke noget vi kan forhindre.

Jeg vil godt takke de frivillige i bestyrelsen der hjalp med at finde bruddet i aftes/nat samt Niels Lindgård der trådte til, så vi hurtigt kunne få vand på igen.

Gode råd når vandforsyningen afbrydes

· Vær opmærksom på, at vaskemaskinen eller andre maskiner med direkte vandtilslutning ikke er i gang, når vandforsyningen afbrydes. Det anbefales at holde den vandhane, der forsyner maskinen, lukket, indtil vandforsyningen igen er normal.

· Hvis boligen/ejendommen har installeret en lukkeventil i forbindelse med egen vandmåler, kan det anbefales at lukke for vandtilgangen, før vandforsyningen afbrydes.

· Når vandforsyningen tilsluttes igen, så anbefaler vi, at du åbner for koldtvandshanerne og lader dem løbe i et par minutter. Det fjerner de urenheder, der ofte frigøres i ejendommens vandstikledning, når vandtrykket vender tilbage. Vær opmærksom på, at urenhederne kan samle sig i vandhanernes filtre.