Servicering af vandværket i november

I løbet af de næste ca. 3 uger, er vi igang med at servicere vandværket, så der vil være perioder med korte afbrydelser i vandet. Vi vil forsøge at advisere folk via nyheder her på vores hjemmeside samt i Facebookgrupperne Almind, Viborg og Almind – i går, i dag og i morgen. På sigt også via SMS.

Uregelmæssigheder ifm. service kan forekomme, men vi forsøger at opretholde forsyning hele tiden.

Fredag d. 18/11 – 2022 vil vi efter planen, gå tilbage til normal udpumpning af vand fra vores rent vands tank. Der kan forekomme lidt uregelmæssigheder denne dag.

Derefter skulle ilt mængden i vandet gerne aftage og vandet kan godt ændre smag. Der er ikke noget farligt i det.

Vi har i den sidste periode fået tømt og renoveret vores rent vands tank, for at fremtidssikre godt og rent drikkevand.

I forbindelse med at vi kobler tilbage ændres trykket i rørene og derved kan der løsrive sig små partikler i rørsystemet. Dette kan give misfarvning i vandet, dette er helt ufarligt. Lad vandet løbe lidt så vil det forsvinde.